کتاب های کلاسیک، این واژه را بیشتر با کتاب های خارجی به یاد می آوریم. شاید چون خود این کلمه ایرانی نیست. و باید برای توصیف چنین آثاری کلمه ای دیگری را استفاده کنیم. (شما چه پیشنهاد می کنید؟)

کتاب های این دسته زیباترین و شاید آراسته ترین نوع نوشتار داستانی هر زبان هستند. کتاب هایی سراسر، آرایه اند. شاید هم قبلا شعر بودند و حالا ردای متن بودن به تن دارند.

نوشتن کتاب های کلاسیک در روزگار فعلی، کاریست که کم اتفاق می افتد. شاید هم این داستان ها را در سکوت بنویسند. اما نشر آداش این بار هم با شجاعت بسیار زیادی به این دست کتاب ها پرداخت.

ما تلاش می کنیم تا داستان هایی از دست را پیدا کنیم. داستان های قدیمی را که همه می شناسند، ما همیشه به دنبال داستان های جدید و معاصریم. به دنبال کشف استعدادهای واقعی و حمایت از آنها.

امیدواریم با مطالعه این کتاب های لطیف، حال شما خوب شود. چون حال خوب، کتاب خوب، شعار و تمام هدف ماست.

اینستاگرام ما را دنبال کنید
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت