درباره ما

آداش به سادگی هر چه تمام

نشر آداش؛ ناشر رمان‌های برتر ایرانی و خارجی از سال ۱۳۹۸ فعالیتش را در عرصه‌ی ادبیات و روانشناسی شروع نموده است.