نحوه ارسال

نشر آداش برای راحتی بیشتر مخاطبان، تمام مرسوله های پستی خود را با پست پیشتاز ارسال می کند.

بسته پستی از 24 الی 72 ساعت کاری پس از ارسال کالا به دست شما میرسد